بوی مرگ در جاده های کهگیلویه و بویراحمد

بوی مرگ در جاده های کهگیلویه و بویراحمد

حوادث مرگبار و تلخ تصادفات جاده‌ای در کهگیلویه و بویراحمد همیشه وجود داشته و بارها از سوی رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفته است چنانکه به طور میانگین هر 2 روز یکبار شاهد وقوع حوادث تلخ جاده‌ای بوده و افراد زیادی در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند.