سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد؛ معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی  ۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد؛ معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست علنی مجلس گفت: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ ،۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید این رویه اصلاح شود. این در حالی است که یک درصد ارزش افزوده سهم دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. در نشست علنی روز شنبه۱۵