تاریخ انتشار : شنبه 15 مهر 1402 - 22:14
کد خبر : 1558

مخالفان جمهوری اسلامی اعتقادی به دموکراسی ندارند / برخی در داخل به این آشوب‌ها به عنوان فرصت تبلیغات انتخاباتی نگاه می‌کردند

مخالفان جمهوری اسلامی اعتقادی به دموکراسی ندارند / برخی در داخل به این آشوب‌ها به عنوان فرصت تبلیغات انتخاباتی نگاه می‌کردند

استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اولین درس رویدادهای سال گذشته، شناخت کامل و جامع دشمنان بود تصریح کرد: مشکل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی این است که اعتقادی به دموکراسی ندارند. محمدصادق کوشکی با اشاره به اغتشاشات سال گذشته اظهار کرد: اتفاقات سال گذشته، شورشی هدایت‌شده از سمت بیرون مرزها برای برهم‌زدن ثبات و امنیت

استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اولین درس رویدادهای سال گذشته، شناخت کامل و جامع دشمنان بود تصریح کرد: مشکل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی این است که اعتقادی به دموکراسی ندارند.

محمدصادق کوشکی با اشاره به اغتشاشات سال گذشته اظهار کرد: اتفاقات سال گذشته، شورشی هدایت‌شده از سمت بیرون مرزها برای برهم‌زدن ثبات و امنیت کشور بود. این اتفاقات، نه یک جنبش اجتماعی و نه حتی یک انقلاب سیاسی بلکه یک آشوب هدایت شده از بیرون بود که کاهش سرعت کشور در مسیر دستیابی به اهدافش را دنبال می‌کرد.

وی افزود: با چنین دیدگاهی، دیگر تفاوت نمی‌کرد که خانمی در کشور فوت کند یا خیر، بلکه این آشوب تصمیمی بود که از سوی دشمنان و رقبای منطقه‌ای ایران گرفته شد تا سرعت جمهوری اسلامی کاهش یابد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اولین درس رویدادهای سال گذشته شناخت کامل و جامع دشمنان بود تصریح کرد: نباید این حوادث را با مفاهیمی چون جنبش اجتماعی یا انقلاب سیاسی اشتباه گرفت.

کوشکی با انتقاد از رویکرد تبلیغاتی برخی نیروها نسبت به اغتشاشات، تصریح کرد: برخی در داخل به این آشوب‌ها به عنوان فرصت تبلیغات انتخاباتی نگاه می‌کردند. نگاه این‌ها به آشوب‌ها نه امنیتی و مبتنی بر منافع ملی بلکه صرفا منطبق بر منافع سیاسی و جناحی بود. و

ی با اشاره به نحوه برخورد با آشوب‌هایی نظیر حوادث سال گذشته ادامه داد: در مواجهه با چنین آشوب‌هایی ابتدا باید بازدارنده عمل کرد و اجازه وقوع نداد و در صورت وقوع نیز با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، انتظامی و اطلاعاتی به سرعت وارد عمل شد. کوشکی تاکید کرد: برای برخورد با چنین آشوب‌هایی باید از قبل، برنامه داشت و تمرین کرد تا اجازه برهم خوردن ثبات، امنیت و آرامش جامعه به آشوب‌گران داده نشود.
وی درباره عوامل ناکام‌ماندن آشوب‌ها در ایران،گفت: هیچ‌کدام از قدرت‌های خارجی که این آشوب‌ها را طراحی و حمایت می‌کردند، در پی براندازی نبودند چون جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی در منطقه و جهان رسیده که امکان براندازی آن وجود ندارد.
وی همچنین گفت: مشکل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی این است که اعتقادی به دموکراسی ندارند. هرکدام از این افراد و گروه‌ها، دیکتاتورهایی هستند که ضرورتی برای توافق با سایر براندازان و معارضان جمهوری اسلامی نمی‌بینند.